Köpa eller hyra?

Ni kan välja mellan att köpa, leasa eller hyra er växtinredning.

Vid leasing och hyra ingår service av växterna och vid köp kan man välja om man vill sköta växterna i egen regi eller om man vill teckna serviceavtal med oss.

Avtalsperioden för leasing och hyra är vanligen 36 månader. När perioden är slut kan ni, om ni hyrt, välja att byta ut er växtinredning mot ny och vid leasing så övergår ägandet till er.

Kontakta oss för priser och offerter!